Strona główna

Przegląd kursów i klas szefów kuchni
Kursy dla szefów kuchni są często częścią certyfikatu, programu stowarzyszonego lub licencjackiego z zakresu sztuki kulinarnej. Są również oferowane jako zajęcia niekredytowe dla entuzjastów gotowania. Studia magisterskie z sztuki kulinarnej są rzadko dostępne.

Istotne informacje
Programy stowarzyszone i licencjackie łączą wykształcenie ogólne, podstawowe treści kulinarne i treści do wyboru. Oprócz zajęć z gotowania, program nauczania może dotyczyć żywienia, zarządzania żywnością i napojami, badań wina i nauki o żywności. Niekredytowe, samodzielne kursy dla szefów kuchni są zwykle oferowane przez szkoły wyższe, szkoły kulinarne i sklepy specjalistyczne. Nie jest wymagane wcześniejsze wykształcenie ani doświadczenie. Kursy mogą być podzielone między poziomy dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych lub demonstracje kontra ćwiczenia praktyczne. Typowe tematy mogą obejmować:

Stacje kuchenne
Właściwe użycie sprzętu i narzędzi
Techniki gotowania ryb i mięsa
Planowanie menu
Żywność
Zagrożenia w kuchni i choroby przenoszone przez żywność